Objazd trasy się zrobił, znamy logo, hasło, hymn, ruszają zapisy. Zapraszamy na wspólne rekolekcje w drodze i oczywiście bezmiar pielgrzymkowych rozmaitości :)

Nie masz uprawnień do publikowania komentarzy.

New Xbox Games
Susnet Twitter